Fert gredice

Braća Vojnović doo bavi se proizvodnjom i prodajom fert gredica.

Fert gredice se koriste za izradu lako montažnih tavanica – međuspratnih konstrukcija. Fert gredice su noseći elementi tako da moraju zadovoljiti određene statičke uslove. Pored osnovne armature (rešetkasti nosač) kod većih raspona ugrađuje se dodatna armatura. Armatura je proračunata za stalno i korisno opterećenje.
Fert gredice naše proizvodnje atestirane su na Fakultetu tehničkih nauka, Institut za građevinarstvo u Novom Sadu.

© 2024 Stovarište građevinskog materijala | Web dizajn: Ebaza.rs - Mreza za profesionalce |